Voorwaarden

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst
gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een
bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de producten leveren.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootste mogelijke zorg samengesteld.
Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie. 
Essential Projects BV is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de
website via internet worden verzonden.
Essential Projects BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld
wanneer virussen op de website zouden voorkomen.
Evenmin kan Essential Projects BV verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud,
het gebruik en het functioneren van de website die met deze website zijn gelinkt
.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal,
merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site,
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via de website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving
op het gebied van privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.
Essential Projects BV 
verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Met het invullen en versturen van een formulier; of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker 
Essential Projects BV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken
van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statische doeleinden.

Betalingen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Producten blijven eigendom van Essential Projects BV 
totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. De betaling van de koopprijs dient direct
Na uw bestelling gedaan te zijn. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de optie betaling.
wij maken gebruik van Sisow om uw betaling veilig te verwerken.

Goederenontvangst

Bij ontvangst van de goederen dient u te controleren of er producten beschadigd, incorrect zijn.
Klachten dienen schriftelijk binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden.
Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten
beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

Retourbeleid

Uitsluitend na voorafgaand overleg. Retouren worden nooit geaccepteerd na
openen van de fles en/of verpakking of gebruik van het product.

Aansprakelijkheid

Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is Essential Projects BV
niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade.

Wijzigingen

Essential Projects BV heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de voorwaarden te wijzigen.
Toepasselijk recht op alle leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Essential Projects® | CollincGro® | MAXXPRO® Xenon | Tamanu Oil™ | VolcanicEarth™